اطلاعیه‌های آموزش

اطلاعیه‌های دانشکده

آرشیو
آرشیو

مجلات مشترک دانشکده


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

نشست ها و همایش ها

مراکز مطالعاتی دانشکده مطالعات جهان

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

درباره دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 

اندیشه راه‌اندازی مرکزی دانشگاهی برای مطالعه کشورهای جهان در ایران، نخستین‌ بار در سال ۱۳۷۵ شکل‌گرفت. این ایده را دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران، مطرح کردند. سپس، با انتخاب همکارانی از دانشکده علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و زبان‌های خارجی و هنرهای زیبا، با جدیت و تلاشی پیگیر حرکتی آغاز شد که نتیجه‌اش امروز در قالب دانشکده مطالعات جهان با روندی رو به رشد، خود را نشان می‌دهد. در آن زمان در مطالعات مقایسه‌ای، ۵۰ دانشگاه دنیا مطالعه شد. در همان آغاز، شش رشته کارشناسی مطالعات کشوری و منطقه‌ای و ۲۸ رشته کارشناسی‌ ارشد تدوین شد و در آغاز پیگیری این ایده، برنامه عملی روشنی با جزئیات کامل وجود داشت.

1320 دانشجوی داخلي
130 دانشجوی خارجي
775 دانش آموختگان
۲۳ تعدادرشته٫مقطع
37 اساتيد