معاونان دانشکده مطالعات جهان 

دانشكده مطالعات جهان توسط رئيس دانشكده و دو معاون وى مديريت مى‌شود.
 

​​​​​​​
 

معاونت امور اداری و مالی 

 
دکتر احسان رسولی‌نژاد، دانشیار گروه مطالعات روسیه، به عنوان معاون رئيس دانشكده مسئوليت امور مالى،كاركنان و مديريت دانشكده را به عهده دارد.
 امور روزمره دانشكده به علاوه مسائل مديريت و بودجه تحت نظر معاون اداري و مالي دانشكده انجام مى‌شود.
​​​​​​​

 
 
 

معاونت علمی

 

دکتر روح‌الله حسینی، استادیار گروه مطالعات اروپا، بخش مطالعات فرانسه، به عنوان معاون رئیس دانشکده مسئولیت معاونت علمی را بر عهده دارد.
 


​​​​​​​

 
 

مشاور بین الملل دانشکده

 
دکتر محمد سلطانی‌نژاد، استادیار کروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا، وظیفه نظارت بر فرایندهای بین المللی دانشکده را بر عهده دارد.