شصت‌وششمین نشست کرسی یونسکو: صنعت نامورسازی برخط

شصت‌وششمین نشست کرسی یونسکو: صنعت نامورسازی برخط

30 04 2024 11:04

کد خبر : 2209375

تعداد بازدید : 781

شصت‌وششمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان در روز یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 13:30 تا 15:00 با موضوع «صنعت نامورسازی» و با سخنرانی دکتر احسان شاه‌قاسمی، دانشیار گروه ارتباطات دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌طور مجازی برگزار شد.

سلبریتی‌ها هر روز بخش جدیدی از ذهن ما را مشغول خود می‌کنند. وقتی مخاطبان در برابر فنون سلبریتی‌ها «مقاومت» کسب می‌کنند، گروه‌های نامورساز هوادار آن‌ها فنون جدیدی را برای ویروسی‌کردن ذهن مخاطبان نوآوری می‌کنند.

دکتر شاه‌قاسمی بیان داشت سلبریتی‌ها چگونه ساخته می‌شوند و پیدایش و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در تولید و امتداد فرهنگ شهرت داشته است. به‌طور ویژه، شرح داد که چگونه صنعت بسیار کارآمد و تخصصی- و با وجود همة این‌ها، نادیدنی- در پشت صنعت سلبریتی‌سازی خرد در شبکه‌های اجتماعی هست و چگونه این صنعت توانسته در دو دهة گذشته تغییرات مهمی نه‌تنها در صنعت رسانه، بلکه در ساختار اجتماعی کشورها ایجاد کند. پسایندهای راهبردی شکل‌گیری و قدرت‌گرفتن این صنعت برای کشورها، به‌خصوص برای کشور ما ایران بسیار مهم است.

فیلم این نشست در نشانی زیر در دستر علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/uOD51