تماس با دانشکده مطالعات جهان

شماره تماس گروه های آموزشی

 

​​​​​​​
 •  
 •  

  گروه مطالعات اروپا

  • بخش مطالعات آلمان: ۶۱۱۱۹۲۷۹
  • بخش مطالعات بریتانیا: ۶۱۱۱۹۳۲۲
  • بخش مطالعات فرانسه: ۶۱۱۱۹۲۷۹
  • بخش مطالعات روسیه: ۶۱۱۱۹۳۲۳
 •  

 • ​​​​​​​

  گروه مطالعات ایران و جهان

  • ۶۱۱۱۹۲۸۳
  • ۶۱۱۱۹۳۱۴ 
  • ۸۸۶۳۰۹۹۹
 •  
 •  
 •  

  گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه

  • بخش مطالعات هند:  ۶۱۱۱۹۲۶۲
  • بخش مطالعات ژاپن: ۶۱۱۱۹۲۶۳
 •  
 •  

  گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

  • بخش مطالعات فلسطین اشغالی: ۶۱۱۱۹۲۸۶
  • بخش مطالعات مصر و عراق: ۶۱۱۱۹۳۱۰
  • بخش آفریقای مرکزی و جنوبی:  ۶۱۱۱۹۳۲۵
  • بخش مطالعات ترکیه: 61119275
 •  
 • ​​​​​​​
 •  

  گروه مطالعات آمریکا

  • بخش مطالعات آمریکای شمالی: ۶۱۱۱۹۲۷۷

  • بخش مطالعات آمریکای لاتین : ۶۱۱۱۹۲۷۴