کتابخانه
کتابخانه ملی

كتابخانه دانشکده در زمره كتابخانه‌های تخصصی دانشگاهی كشور است كه به طور عمده حاوی منابعی در حوزه مطالعات تاريخی، ادبی، فرهنگی، سياسی،اجتماعی، اقتصادی، هنری، دينی و فلسفی با تمركز بر كشورها است.منابع كتابخانه به طور گسترده پيرامون كشورهای اروپايی و به طور خاص بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و شرق اروپا و همچنين منابع گسترده‌ای در مورد ايالات متحده آمريكاست.مطالعات مربوط به جهان و مطالعات قاره‌ای با تمركز بر تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و سياست اروپا نيز محل توجه اصلی كتابخانه است.منابع كتابخانه شامل كتاب، نشريات تخصصی و علمی (ماهنامه و فصلنامه)و نيز بولتن‌های ويژه و همچنين يك بخش ديجيتالی مشتمل بر منابع الكترونيك (كتاب، نشريه، فیلم) در حوزه‌های تخصصی فوق است. كتابخانه مذكور مجهز به بخش كتاب‌های مرجع در حوزه‌های عمومی وتخصصی به زبان‌های فارسی، انگليسی، فرانسوی، روسی و آلمانی است.
 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارسال فایل پایان نامه به کتابخانه مرکزی از آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir استفاده نمایید​​​​ و برای انجام تسویه حساب با کتابخانه مرکزی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را به آدرس user.lib@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

 

بخش پایگاه‌های اطلاعاتی و تحویل مدرک 

با توجه به اهميت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر و به دلیل محدودیت‌هایی که منابع چاپی دارند و نیز صرفه جویی در هزینه و زمان در سال های اخیر توجه به منابع الکترونیکی بسیار زیاد شده  و این مسئله نشان‌دهنده لزوم ایجاد بخشی به نام پایگاه‌های اطلاعاتی در هر کتابخانه است. در این بخش با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس، خدمات به کاربران عرضه می‌شود.  سفارش و دانلود مقالات، کتاب‌های الکترونیکی و پایان‌نامه‌های الکترونیکی برای کاربران میسر است.

قوانین بخش امانت

  • هر دانشجو می‌تواند 5 کتاب را  به امانت ببرد و موظف است در زمان مقرر نسبت به برگشت یا تمدید آن اقدام نماید.
  • کتب امانت‌گرفته‌شده، در صورت موجودبودن نسخ دیگر، تا سه بار تمدیدپذیر است.
  •  در صورت تأخیر در بازگرداندن کتب،  در زمان تسویه‌حساب، به ازای هر روز 300 تومان جریمه نقدی  دریافت می‌شود.

کتابخانه دانشکده  با هدف گردآوری، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع چاپی و الکترونیکی و به‌منظور بهره گيری در امر آموزش و پژوهش و همچنین كمك به محققان در دستيابی به اطلاعات مورد نياز از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در بخش‌های متنوع فعال است.کاربران علاوه بر استفاده از امکانات فضای فیزیکی، قادر به استفاده ​​​​​از امکانات فراوان پورتال کتابخانه از راه دور خواهند بود؛ اعم ازتمدید، رزرو، جستجوی کتاب، دانلود کتب الکترونیکی، کتابخانه شخصی، پرسش از کتابدار .

 

 

واحد فراهم آوری و پردازش منابع

از دیگر خدمات بخش نشریات می‌توان به عرضه نـشریات عمومی و عــــامه‌پـسند به تمامی کـاربــــــران کتابخانه اشاره کرد. بخش نشریات کتابخانه با وظیفه اصلی فراهم آوری، طبقه‌بندی، آماده‌سازی نشریات در خدمت مراجعه کنندگان محترم خواهد بود.

 

 

بخش خدمات فنی

خدمات فنی در کتابخانه  شامل دو قسمت فهرست‌نویسی و آماده‌سازی منابع است. نظر به اهمیت فهرست‌نویسی و رده‌بندی در دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی می‌توان  این بخش را یکی از مهم‌ترین قسمت‌های کتابخانه به‌حساب آورد. در حقیقت، فهرست‌نویسی، اطلاعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به‌سهولت در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عملکرد فهرست‌نویسی بر مجموعه قواعدی متکی است که کتابخانه‌های جهان با تفاوت جزئی نسبت به هم، از آن پیروی می کنند. بخش فهرست‌نویسی کتابخانه با استفاده از سیستم رده‌بندی کنگره و مطابق با استانداردهای کتابخانه کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش‌های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات کتاب‌شناختی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های جدید را وارد نرم‌افزار کتابخانه می‌نماید تا بازیابی منابع برای کاربران به‌سادگی صورت گیرد. پس از فهرست‌نویسی کتاب‌ها، مراحل آماده‌ سازی آن با هدف ارسال به مخزن شامل الصاق بارکد، برچسب شماره و برچسب‌های امنیتی در بخش خدمات فنی انجام می‌گیرد.

واحد سفارشات

این بخش مسئول تهیه، خرید، سفارش، هدیه و مبادله مواد کتابخانه و سفارش کتاب برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان است. در این بخش ابتدا نسبت به تهیه کاتالوگ‌های مختلف موضوعی از ناشران معتبر ، همچنین تهیه فهرست ناشران و کتابفروشان، دریافت فهرست موجودی اعم از کتب فارسی و لاتین از نمایندگان و کارگزاران ناشران بین‌المللی، تهیه کتاب‌شناسی‌ها، تماس با انجمن‌ها و ناشران، از طریق اینترنت و غیره اقدام و تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌ و سپس کتاب انتخاب و خریداری می‌شود.

مهم‌ترین کارهایی که در این بخش انجام می‌گیرد به شرح زیراست:

* نیازسنجی منابع مورد نیاز اعضای هیئت علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و محققان

* سفارش کتاب‌های انتخاب شده

* نگهداری سوابق کتاب‌های سفارش داده شده یا دریافت شده

* ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و ارسال به فهرست‌نویسی

* انجام تمامی امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه‌حساب‌های نهایی

* کسب مجوز و اقدام برای پرداخت پیش‌فاکتورها

* دریافت و بررسی کتاب‌های سفارش داده شده

* پیگیری تأخیر در سفارش‌های انجام‌شده

* تهیه و تأمین نرم‌افزارهای مورد نیاز مراجعان به کتابخانه

* شرکت در نمایشگاه‌های کتاب  و خرید بر اساس درخواست‌های رسیده.

بخش سفارشات کتابخانه مسئوليت مجموعه‌سازی منابع کتابخانه را به عهده دارد، مجموعه‌ها از دو طريق سفارش و خريد کتب و کتب اهدایی گردآوری شده است. در حال حاضر سفارش و خرید کتاب با نظر مستقیم اساتید و اعضای کمیته کتابخانه و بر اساس نياز گروه های مختلف صورت می گیرد. کتابداران این بخش هرساله با شرکت در نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران،  کتاب‌های مورد نیاز کاربران را تهیه می‌کنند.کتب اهدایی نيز در صورت مرتبط‌ بودن با گروه‌های دانشکده پذيرفته میشود.

 

واحد آماده سازی

تمامی اموری که بعد از فهرست‌نویسی و رده‌بندی کتاب و قبل از قراردادن کتاب روی قفسه انجام می‌شود، آماده‌سازی نام دارد.این امور عبارت است از ثبت منابع اطلاعاتی، تهیه برچسب عطف کتاب و چسباندن آن، چسباندن برگه سررسید، تهیه برچسب بارکد (رمز میله) و چسباندن آن، مهر کردن، روکش کردن برچسب عطف و بارکد، و دیگر تمهیدات فیزیکی برای حفظ کتاب. فرایندهای موجود در آماده‌سازی با شیوه فهرست‌نویسی، رده‌بندی،امانت، انواع منابع اطلاعاتی، کیفیت و کمیت خدمات کتابخانه،و نوع کتابخانه رابطه  مستقیمی دارد. آماده‌سازی منابع اطلاعاتی برای نظام‌مندکردن گردش فعالیت‌های جاری صورت می‌گیرد.