حضور سفیر ترکیه در دانشکدة مطالعات جهان

08 07 2024 13:44

کد خبر : 7553549

تعداد بازدید : 567

سفیر کشور ترکیه به‌همراه برخی اعضای سفارت ترکیه در تهران در روز یک‌شنبه 10 تیر 1403، مهمان دانشکدة مطالعات جهان بود.

دکتر حجابی کیرلانکیج، سفیر ترکیه و دکتر امید باشار، رایزن آموزشی سفارت با دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده، به گفتگو دربارة مباحث مختلف پرداختند. دکتر محمد سلطانی‌نژاد، مشاور بین‌الملل دانشکده، دکتر رضا دهقانی، مسئول رشتة مطالعات ترکیه، دکتر محمد سمیعی، مدیرگروه مطالعات ایران، دکتر خلج‌منفرد، نمایندة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از دیگران حاضران در این نشست بودند. 

اهم مباحث مطرح در این نشست از این قرار بود:

ـ با توجه به اینکه سال 2025م سال ایران و ترکیه نامگذاری شده است و به‌تبع آن قرار است برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تدارک دیده شود، مقرر شد به مرکزیت دانشکدة مطالعات جهان و با مشارکت نهادهای مختلف مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان ملی یونسکو، فرهنگستان علوم و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر نهادها و بنیادها، کمیته‌ای به‌منظور اجرایی‌کردن برنامه‌های بزرگداشت سال روابط ایران و ترکیه در دانشکدة مطالعات جهان تأسیس شود تا به کمک آن بتوان این برنامه‌ها را اجرایی کرد. هم‌چنین، توافق شد مابه‌ازای این کمیته در ترکیه به صلاحدید سفارت ترکیه و مقام‌های کشور ترکیه در آنجا هم شکل بگیرد تا با تعامل بتوان برنامه‌ها، بزرگداشت‌ها و کارگاه‌ها و نشست‌های علمی را به‌طور متناوب در ایران و ترکیه برگزار کرد.

ـ توافق شد در انتهای سال 2025م، از تجمیع و ماحصل برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و بزرگداشت‌ها، کنگره یا همایشی بزرگ با شرکت مقام‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی دو کشور برگزار شود.

ـ دکتر عاملی پیشنهاد کرد، طی برگزاری برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه، هفتة فرهنگی ترکیه نیز در دانشکدة مطالعات جهان برگزار شود.

ـ بنا به پیشنهاد دکتر عاملی و استقبال سفیر ترکیه، مقرر شد مقدمات لازم برای تأسیس رشتة مطالعات ایران در دانشگاه استانبول یا آنکارا فراهم شود.

 ـ برنامة تفصیلی سال روابط ایران و ترکیه که از سوی دکتر دهقانی، به نمایندگی از دانشکده مطالعات جهان، و دکتر خلج منفرد، به‌نمایندگی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تحت نظر دکتر عاملی تهیه شده بود برای ملاحظه و اظهارنظر تسلیم سفیر ترکیه شد.

در ادامه، سفیر ترکیه از کتابخانة دانشکده و بخش کتاب‌های ترکی دیدن کرد و قول داد کتاب‌هایی را برای غنابخشیدن به بخش کتاب‌های ترکی به کتابخانه اهدا کنند. دیدار از کتابخانه، به اتفاق دانشجویان رشتة مطالعات ترکیه صورت گرفت. نشست پایانی و صمیمانة سفیر ترکیه با دانشجویان مطالعات ترکیه در کتابخانه انجام شد. ​​​​​​​