اهدای 43 جلد کتاب به کتابخانة دانشکده

08 07 2024 10:35

کد خبر : 7542972

تعداد بازدید : 148

دکتر حشمت‌السادات معینی‌فر، دانشیار رشتة مطالعات هند، در روز یک‌شنبه 3 تیر 1403 با اهدای 43 جلد کتاب در حوزة هند، بر غنای کتاب‌های این رشته افزود.

دکتر حمیده مولایی و دکتر حنیفه ریگی، از دیگر استادان این رشته در دانشکدة مطالعات جهان در این مراسم حضور داشتند. در خرید این کتاب‌ها از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دکتر توحید اسدی، دیگر استاد این گروه همراهی داشته است.

فهرست این کتاب‌ها به قرار زیر است:

1. مقالات محیط‌شناسی هند

2. دیپلماسی دیجیتالی هند

3. ریشه‌های تشیع هند

4. شناخت اسطوره‌های هندی

5. معرفی مکتب‌های فلسفی هند

6. مهابهارات

7. توسعة دیپلماسی دفاعی ج.ا. ایران

8. امنیت داخلی هند

9. تحول در سیاست خارجی هند

10. رامایانا

11. مکاتب تاریخ‌نگاری اسلامی هند

12. سیر تحول عرفان هندی

13. ادیان هند

14. دیاسپورای پارسی‌های هند

15. اسلام در هند

16. گفتارهایی در باب جامعه‌شناسی فرهنگی مسلمانان هند

17. هند شرقی

18. تاریخ اسلام در شبه‌قارة هند از آغاز ورود

19. تاریخ زرتشیان

20. انشانویسی فارسی در شبه‌قارة هند

21. چهار تحفه از هند

22. اساطیر هند

23. مهاجران آشنا: جامعه‌شناسی ایرانی‌تباران

24. افق تغییرات در روابط هند و آمریکا

25. دام صیادان یا عبرت ایرانیان

26. تحولات سیاسی روابط هند

27. تحولات شبه‌قارة هند

28. تاریخ تشیع در بنگال

29. تقسیم هند: داستان استقلال

30. هند، قدرت جهانی در قرن بیست‌ویکم

31. اساطیر هند و ایرانی

32. پیدایش هند نوین

33. میدان‌های اعتراض

34. شکوفایی تمدن اسلامی در هند

35. توسعة اقتصادی در آسیا

36. مدرسه چیست؟

37. تذکرة زنان شاعره در هند

38. نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی هند

39. نظام طبقات اجتماعی کاست

40. انسان‌شناسی کاست: نظام طبقاتی هند

41. اقتصاد سیاسی هند

42. جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی

43. استعمار انگلیس و مسلمانان