اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم 1403- 1402

10 03 2024 06:31

کد خبر : 430788

تعداد بازدید : 977

بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه تهران، موعد انتخاب واحد كليه دانشجويان در نيم‌سال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از روز شنبه ۱۴ بهمن ماه تا روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ است. كليه‌ي دانشجويان موظفند در بازه‌ي زماني تعيين شده شخصاً نسبت به انتخاب واحد در سامانه‌ي جامع آموزشي دانشگاه (براساس برنامه اعلام شده از طرف گروه و دانشكده) اقدام كنند.