نام و نام خانوادگی ایمیل داخلی گروه
دکتر مهدی آهويی ahouie@ut.ac.ir 9265 6111 مطالعات ایران
دکتر بهزاد احمدی bahmadi@ut.ac.ir   مطالعات اروپا، مطالعات کشور های آلمانی‌زبان
دکتر حسن احمدیان hahmadian@ut.ac.ir 9309 6111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر فؤاد ايزدی f.izadi@ut.ac.ir 9321 6111 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکتر حجت اله ايوبی hayyobi@ut.ac.ir 9223 6111 مطالعات اروپا، رشته فرانسه
دکتر رضا باقری rezabagheri82@ut.ac.ir 9308 6111 مطالعات اروپا، رشته بریتانیا
دکتر خدایار براری khbarari@ut.ac.ir 9281 6111 مطاللعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر سید هادی برهانی hadi.borhani@ut.ac.ir 9281 6111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته فلسطین اشغالی
دکتر ناهید پوررستمی prostami@ut.ac.ir 9306 6111 مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته ژاپن
دکتر حسن حسينی hahosseini@ut.ac.ir 9277 6111 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکتر سيد روح‌اله حسينی hosseini_r@ut.ac.ir 9279 6111 مطالعات اروپا، رشته فرانسه
دکتر هادی دولت آبادی hadi.dolatabadi@ut.ac.ir 9279 6111 مطالعات اروپا، رشته فرانسه
دکتر رضا دهقانی rdehghani@ut.ac.ir 9275 6111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر مجتبی رحماندوست rahmandost@ut.ac.ir 9278 6111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته فلسطین اشغالی
دکتر احسان رسولی نژاد e.rasoulinezhad@ut.ac.ir 9267 6111 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر جواد رکابی شعرباف sharbaf@ut.ac.ir 9286 61111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، بخش فلسطین اشغالی
دکتر محمدرضا سعيدآبادی sabadi@ut.ac.ir 9295 6111 مطالعات اروپا، بخش بریتانیا
دکتر محمد سلطاني نژاد soltaninejad@ut.ac.ir           _ مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر محمد سميعي m.samiei@ut.ac.ir 9314 6111 مطالعات ایران
دکتر مهدی سنایی msanaei@ut.ac.ir 9305 6111 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر اميربهرام عرب احمدی arabahmadi@ut.ac.ir 9325 6111 مطالعات آفریقای مرکزی و جنوبی
دکتر شاهو صبار shaho.sabbar@ut.ac.ir           _ مطالعات ایران
دکتر محمدجواد ظریف jzarif@ut.ac.ir           _ مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکترعلي اكبر عليخانی a.alikhani@ut.ac.ir 9310 6111 مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر زینب قاسمی طاری ghasemitari@ut.ac.ir          _ مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکتر الهام کدخدایی kadkhodaee@ut.ac.ir           _ مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته مطالعات عراق و مصر
دکتر جهانگير كرمی jkarami@ut.ac.ir        6111 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر الهه کریمی ریابی ekarimi@ut.ac.ir 9264 6111 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر روح اله کهن هوش نژاد kohanhoosh@ut.ac.ir   مطالعات غرب آسیا و آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر علی گل محمدی golmohammadi.a@ut.ac.ir 9261 6111 مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته ژاپن
دکتر ابراهیم محسنی emohseni82@ut.ac.ir           _ مطالعات ایران
دکتر محمدجواد محمدی mjmohammadi@ut.ac.ir 9278 6111 مطالعات ایران، رشته شیعه‌شناسی
دکتر مازیار مظفری فلارتی mmfalarti@ut.ac.ir           _ مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر حشمت‏ السادات معينی‌ فر hmoinifar@ut.ac.ir 9261 6111 مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر سید محمدعلی موسوی mamousavi@ut.ac.ir 9282 6111 مطالعات آمریکا، بخش آمریکای شمالی
دکتر عباس مهرگان mehrgan@ut.ac.ir           _ مطالعات اروپا، رشته آلمان
دکتر حمیده مولایی فرسنگی hmolaei@ut.ac.ir 9262 6111 مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر زهره نصرت خوارزمی zkharazmi@ut.ac.ir 9313 6111 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکتر الهه نوری‌غلامی‌زاده elahehnouri@ut.ac.ir           _ مطالعات آمریکا، رشته آمریکای لاتین