اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 • زهرا بویری ده شیخ
 • سرپرست اداره آموزش
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۶۸
  ۸۸۰۱۱۶۵۶
 • رایانامه:
 • zbovairi@yahoo.com
 • حمیرا پورحیدر بروجنی
 • مسئول دفتر معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۹۹
 • رایانامه:
  poorheidar@ut.ac.ir
 • محمد معطری
 • کارشناس اداره آموزش
 • تلفن:
  61119269
  ۸۸۰۱۱۶۵۶
 • رایانامه:
  m.moatari@ut.ac.ir
 •  
woman copy
 • فاطمه رضایی
 • کارشناس گروه مطالعات ایران
 • تلفن:
  ۹۲۸۳ ۶۱۱۱
 • رایانامه:
  is.fws@ut.ac.ir

امور اداری

 • حمید نیرویی
 • سرپرست امور اداری و پشتیانی
 • تلفن:
  9312 ۶۱۱۱
 • رایانامه:
  hniroeei@ut.ac.ir

 

 • رضا شجاعی
 • سرپرست پشتیانی
 • تلفن:
  ۹۲۸۴ ۶۱۱۱
 • رایانامه:
  rshojai@ut.ac.ir
 • فیض الله محمودی

 • کارپرداز

 • تلفن:
  ۹۳۰۰ ۶۱۱۱
 •  
user-profile
 • احمد پایدار
 • تأسیسات
 • تلفن:
  ۹۲۵۷ ۶۱۱۱
علیاری
 • حجت اله علیاری
 • خدمات
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۶۰
صادق افشاریان
 • صادق افشاریان
 • خدمات
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۶۰

اداره پژوهش

 • علیرضا کهن خاکی
 • رئیس اداره امور پژوهشی
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۹۸
 • رایانامه:
  a.kohankhaki@ut.ac.ir

امور دانشجویی و فرهنگی

 • عماد عربشاهی

 • سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی

 • تلفن:
  ۹۳۰1 ۶۱۱۱
 • eah_arabshahi@ut.ac.ir
 • شیرخدا عسگری
 • کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹319
  رایانامه:
  shasgari@ut.ac.ir
 •  

امور رایانه

 • سمانه شفیعی
 • رئیس مركز خدمات رايانه اي
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۵۸
 • رایانامه:
  sshafiee@ut.ac.ir

حوزه ریاست

woman copy
 • زهرا جلال زاده
 • سرپرست حوزه ریاست
 • تلفن:
  ۸۸۶۳۰۸۶۲
  داخلی: ۹۲۸۹
 • رایانامه:
  zahrajalalzade@ut.ac.ir
 • نسرین جلیلوند
 • کارشناس  دفتر ریاست و دبیرخانه
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۸۷
 • رایانامه:
  n.jalilvand@ut.ac.ir
زهرا شیخائی
 • زهرا شیخائی
 • کارشناس  روابط عمومی
 • تلفن:
  88011438
  داخلی: 9273
 • رایانامه:
  sheykhaee@ut.ac.ir

حسابداری

 • نازنین فتوحی
 • کارشناس مسئول حسابداری
 • تلفن:
  61119259
 • رایانامه:

دبیرخانه انجمن ایرانی مطالعات جهان

 • فرناز نوری
 • کارشناس انجمن و فصلنامه World Sociopolitical Studies
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲۸۵

کتابخانه

 • فریبا افکاری
 • رئیس کتابخانه
  تلفن:
 • ۶۱۱۱۹۲۹۰
 • رایانامه:
  fafkari@ut.ac.ir
 • رامین سلیمی یکتا
 • کارشناس مسئول كتابخانه
  تلفن:
 • ۶۱۱۱۹۳۵۳
 • رایانامه:
  rsalimi@ut.ac.ir
woman copy
 • اعظم السادات نوابی قمصری
 • کارشناس مسئول كتابخانه
  تلفن:
 • ۶۱۱۱۹۳۵۳
 • رایانامه:
  anavvabi@ut.ac.ir

مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی

بویری
 • زهرا بویری ده‌شیخ
 • کارشناس مركز پژوهشی سياست هاي فضای مجازی
 • تلفن:
  ۶۱۱۱۹۲69
 • رایانامه:
  zbovairi@yahoo.com

مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

دکتر حجت اله ایوبی
 • دکتر حجت‌اله ایوبی

  رئبس مؤسسه

  تلفن: 88011442، 61119303

  رایانامه: hayyobi@ut.ac.ir

 • افشین نسیمی
 • معاون موسسه
 • تلفن:
  ۸۸۰۱۱۴۴۲
  ۶۱۱۱۹۳۰۳
 • رایانامه:
  anasimi@ut.ac.ir