جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
توضیحات آخرین مهلت تایید وام توسط دانشگاه تاریخ پایان درخواست وام توسط دانشجو تاریخ شروع درخواست وام توسط دانشجو حداکثر مبلغ

 

(میلیون تومان)

تعداد جمعیت/ نوع وام/ مقاطع تحصیلی نوع وام ردیف
دارا بودن شماره حساب و شماره شباء در سامانه صندوق به نام دانشجو الزامی است شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر شامل: مشهد،اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه، ارومیه، رشت، زاهدان، همدان، کرمان، یزد، اردبیل، بندرعباس، اراک  

 

17/08/1402

 

15/08/1402 01/08/1402 30 شهرهای باجمعیت 500 هزار نفر ودیعه مسکن متاهلی 1
50 شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر
70 کلان شهر تهران
دانشجوی مجردی که در طول تحصیل برای اولین بار ازدواج می نماید. 17/08/1402 15/08/1402 01/08/1402  

 

7

ازدواج

 

 

ضروری 2
به ازای هر فرزند تولد فرزند
حداکثر دو نوع وام از شش نوع وام در هر مقطع تحصیلی 7 1-خرید لوازم کمک آموزشی (شامل لپ تاب، موبایل، قلم نوری و …)

 

2- دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات (جراحی)

3- دانشجو و یا یکی از افراد تحت تکفل وی که مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه است.

4- دانشجویان توان خواه

5- حوادث و بلایای طبیعی( دانشجویان حادثه دیده از بلایای طبیعی)

6- فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند داتشجو

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متاهل: حداکثر تا دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد عادی می باشد. در صورتی که هر دو نفر زن و مرد دانشجو باشند به هر دو، در صورت واجد شرایط بودن وام تحصیلی متاهلی تعلق می گیرد 04/09/1402 30/08/1402 16/08/1402 3 کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) تحصیلی 3
5 کارشناسی ارشد(پیوسته و ناپیوسته) دکترای حرفه ای
7 دکتری تخصصی(پیوسته و ناپیوسته)، دکتری مستقیم و دستیاری
ثبت و فعال بودن شماره حساب،شماره شباء و شناسه حساب در سامانه صندوق به نام دانشگاه الزامی است 18/09/1402 15/09/1402 01/09/1402 3 کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) شهریه 4
5 کارشناسی ارشد(پیوسته و ناپیوسته) دکترای حرفه ای
7 دکتری تخصصی(پیوسته و ناپیوسته)، دکتری مستقیم و دستیاری