با حضور دکتر احمد سوئیدی، رئیس دانشکدة اسلامی مجمع‌الجزایز، دانشگاه اولامای اندونزی، تفاهمنامة همکاری میان دو دانشکده امضا شد.

با حضور دکتر سوئیدی در دانشکدة مطالعات جهان در روز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱، تفاهمنامة همکاری میان دو دانشکده به امضا رسید.

دکتر سوئیدی ضمن ملاقات با دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، در تالار حنانة این دانشکده دربارة «صلح و حل منازعه در جنوب شرق آسیا» به سخنرانی پرداخت. ادارة این نشست را دکتر محمد سلطانی‌نژاد، مشاور بین‌الملل دانشکده، بر عهده داشت.

تفاهمنامة امضاشده در این آدرس در دسترس علاقه‌مندان است:

https://fws.ut.ac.ir/Media/2022UNUSIA-1.pdf

فیلم سخنرانی نیز در آدرس زیر در دسترس همگان قرار دارد.

https://aparat.com/v/SWCTo