بیست‌وپنجمین ‌نشست‌ ژاپن‌شناسی با عنوان «همکاری‌های بین‌المللی ژاپن و فعالیت‌های سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در ایران» با سخنرانی تارو آزوما، رئیس دفتر جایکا در ایران، در روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران به‌دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

آزوما، با تشکر از دکتر پوررستمی و دانشکدة مطالعات جهان و دانشگاه تهران برای دعوت از ایشان به بیست و پنجمین نشست دوشنبه‌های آخر ماه ژاپن‌شناسی دانشکده، از فراهم‌شدن این فرصت ابراز خشنودی کرد و اذعان داشت فعالیت‌های سازمان جایکا بسیار پیچیده است و تلاش دارد به زبانی ساده، سازوکار‌های این سازمان را تبیین کند.

رئیس دفتر جایکا به اهمیت همکاری‌های ‌بین‌المللی برای کمک به کشورهای درحال توسعه پرداخت. سپس به نوع ارتباط کشور ژاپن با کشورهای درحال‌توسعه و اهمیت حفظ ارتباط مطلوب با این کشورها اشاره کرد. همچنین، تحقق این هدف را در منشور کمیتة همکاری‌های ‌بین‌المللی ژاپن برای ایجاد جامعه‌ای امن و صلح‌آمیز در جهان، در گرو همکاری‌های بین‌المللی، ابزار دیپلماسی دانست و بیان داشت: «سازمان جایکا در حقیقت بازوی اجرایی این کمیته محسوب می‌شود.»

در ادامه به معرفی تاریخچة سازمان جایکا پرداخت. همچنین، تاریخچة همکاری جایکا و ایران را تبیین کرد.

به گفتة آزوما، ویژگی‌های منحصر به فرد همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برگرفته از تجربه و تاریخ توسعه و نوسازی ژاپن است و چهار ویژگی را برشمرد که دو ویژگی مربوط به اهداف و دو ویژگی دیگر مربوط به شیوه‌های تحقق همکاری بود. کمک به جهش اقتصادی کشورها با هدف رشد اقتصادی پایدار با توجه به سه عامل زیر نخستین ویژگی معرفی شد: ۱. توسعة منابع انسانی، ۲. توسعة زیرساخت‌های اقتصادی، ۳. توسعة نهادی. ویژگی دوم، توجه به رفاه نوع بشر در جامعه و مفهوم امنیت انسانی عنوان شد. ویژگی سوم اقتباس تطبیق بهبود و خلق‌ نتیجه‌بخش ژاپنی در فرایند توسعه بیان شد. در تاریخ ژاپن نمونه‌هایی از دستیابی به توسعه با این شیوه مشهود است. در نهایت، ویژگی چهارم احترام به نقش دولت و تعامل و ارتباط‌گرفتن با دولت‌های کشورها بود.

آزوما در تبیین پروژه‌های همکاری جایکا با ایران، محورهای اصلی کمک‌های توسعه‌محور و نگرش جایکا به ایران را تبیین کرد. در نهایت، نحوه و شیوة درخواست همکاری به سازمان جایکا، همچنین خدمات پیش از ارسال درخواست از جمله مشاورة پروپوزال‌نویسی را معرفی کرد.

در پایان نشست، سخنران به پرسش‌های افراد حاضر در نشست و در فضای مجازی پاسخ داد. ترجمة هم‌زمان این نشست را نیز سرکار خانم اسدی انجام داد. همچنین، از آقای بقایی، به‌دلیل همکاری در برگزاری این سلسله‌نشست‌ها تقدیر شد.

دکتر ناهید پوررستمی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکدة مطالعات جهان و استادیار مطالعات ژاپن، ادارة این نشست را برعهده داشت. وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های جایکا در ایران، این فعالیت‌ها را موجب نزدیک‌ترشدن دو کشور به یکدیگر و ایجاد ارتباط سنگین‌تر و عمیق‌تر میان ایران و ژاپن دانست و این نشست را پایه‌ای برای همکاری‌های بیشتر دانشکدة مطالعات جهان و سازمان جایکا معرفی کرد. دکتر پوررستمی به سخنرانی ریاست وقت جایکا، آقای کوبایاشی در نشست دو روزه به مناسبت نودمین سال برقراری روابط میان ایران و ژاپن در سال ۲۰۱۹ در دانشکده نیز اشاره کرد و آن سخنرانی را بسیار ارزشمند دانست.

فیلم این سخنرانی‌های این نشست در آدرس زیر در دسترس علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/XLN8k