مدیران موزة دفاع مقدس در روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با رئیس دانشکدة مطالعات جهان دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار با هدف اجرایی‌کردن تفاهمنامة همکاری امضاشده میان دانشکدة مطالعات جهان و موزة دفاع مقدس در اسفند ۱۴۰۰ صورت پذیرفت. دکتر علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه، دکتر محمود عرب‌اسمعیل، مدیرپژوهشی موزه، دکتر محمدرضا جمالی، معاون آموزشی و پژوهشی موزه، با دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکده، دکتر امیربهرام عرب‌احمدی، مشاور بین‌الملل دانشکده، دکتر احسان رسولی‌نژاد، معاون اداری و مالی دانشکده، و دکتر مریم حق‌روستا، مدیر مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی‌زبان، به تبادل آرا و گفتگو نشستند.

دکتر سمیعی ضمن معرفی رشته‌های فعال در دانشکده، بررسی مسائل جهانی را در کنار کشورشناسی از اهداف دانشکده عنوان کرد و همسو با دیگر دانشگاه‌‌های بزرگ دنیا در حوزة علوم انسانی، از اقدامات دانشکده برای راه‌اندازی سه رشتة نظام قدرت جهان، جهان‌محلی‌شدن و فرهنگ، همچنین شیعه‌شناسی خبر داد. دکتر سمیعی گفت: «نفوذ رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های نوپدید، و افکار عمومی ازجمله عوامل مهم در تغییر نظام قدرت جهانی است که ضرورت بررسی آن در نهادهای علمی و دانشگاهی احساس می‌شود.» رئیس دانشکدة مطالعات جهان، دانشجویان بین‌الملل دانشکده را یادآور شد و دربارة افزایش پذیرش دانشجویان عراقی سخن گفت. همچنین، پایان‌نامه‌های دانشکدة مطالعات جهان و نگاه علمی و غیرسوگیرانه در آن را از موارد مناسب برای بهره‌برداری اعلام کرد.

دکتر عرب‌احمدی بر توانایی فارغ‌التحصیلان دانشکدة مطالعات جهان و امکان همکاری با موزه صحه گذاشت.

دکتر حق‌روستا کشورهای امریکای لاتین را بسیار مشتاق برای آشنایی بیشتر با ایران و انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

دکتر جعفری دربارة ظرفیت‌های کشورهای امریکای لاتین و عراق سخن گفت. همچنین، با انتقاد از نهضت ترجمه در ایران، بر اهمیت کار کارشناسانه و میدانی برای تهیة کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای برای جامعة هدف تأکید داشت. راه‌اندازی اتحادیة بین‌الملل موزه‌های مقاومت از اقدامات مهم و در دست اجرای موزه عنوان شد که ارتباط با سفارتخانه‌ها را در دست اجرا دارند. دکتر جعفری از حمایت موزة دفاع مقدس از پایان‌نامه‌ها و انتشار آن در قالب کتاب و از امکان بهره‌مندی از توان فارغ‌التحصیلان دانشکده در قالب همکاری و طرح سربازی استقبال کرد.

در این نشست دربارة ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در حوزة فرهنگ، مذهب و ارزش‌های انقلابی و اسلامی ایران در سطح جهان تأکید شد. انتشار کتاب به‌زبان‌های مختلف با شناسایی جامعة هدف و شناسایی ظرفیت‌ها، همچنین، نمایش فیلم و تئاتر و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مشترک از دیگر نقاط مشترک همکاری شناخته شد.

تشکیل کارگروه مشترک برای اجرایی‌کردن مواد تفاهمنامه با نمایندگی دکتر جمالی از موزة دفاع مقدس، و دکتر رسولی‌نژاد، از دانشکدة مطالعات جهان، دیگر خروجی این نشست بود.

در پایان این نشست نیز مهمانان از بخش‌های مختلف دانشکده، ازجمله تالارها، مراکز و مؤسسات فعال در دانشکده، همچنین، کتابخانة دانشکده بازدید کردند.