در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱، با اعضای مؤسسة مطالعات راهبردی و بین‌المللی اسپانیا در دانشکدة مطالعات جهان نشستی برگزار و تفاهمنامة همکاری امضا شد.

این نشست با حضور دکتر سیدمحمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، دکتر امیربهرام عرب‌احمدی، مشاور بین‌الملل دانشکده، دکتر مریم حق‌روستا، رئیس مرکز پژوهشی کشورهای اسپانیایی‌زبان، و دکتر الهه نوری‌غلامی‌زاده، استادیار گروه مطالعات لاتین، همچنین، حسن قشقاوی سفیر ج.ا.ایران در اسپانیا، برگزار شد.

دکتر مرندی، ضمن معرفی مواضع جمهوری اسلامی ایران و وقایع اخیر بین‌الملل، از فرصت‌های از دست‌رفتة غرب در بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها سخن گفت.

دکتر سمیعی نیز ضمن معرفی فعالیت‌های دانشکدة مطالعات جهان و اهمیت شناخت متقابل کشورها از هم، بروز نزاع و منازعه را زادة شناخت نادرست دولت‌ها از هم عنوان کند و بر نقش نهادهای علمی و دانشگاهی در جهت برقراری ارتباط با دیگر کشورها با شناخت درست از هم و احترام متقابل تأکید کرد.

دکتر عرب‌احمدی نیز با معرفی دانشکدة مطالعات جهان و جاذبه‌های گردشگری در ایران، حضور هیئت‌های علمی و دانشگاهی خارجی را در دانشکده ارج نهاد.

در این نشست تفاهمنامة همکاری میان دانشکده و مؤسسه برای همکاری‌های بیشتر به امضا رسید.

در انتهای نشست نیز دکتر نوری‌غلامی‌زاده به معرفی ساختار سیاسی و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت.