«تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» عنوان همایشی بین‌المللی است که در روز یک‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به دو زبان فارسی و انگلیسی با ارائة ۴۹ مقاله در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

به‌گفتة دکتر احسان رسولی‌نژاد، دبیر علمی همایش، در مراسم افتتاحیه «از میان ۱۵۰ چکیدة دریافتی به دبیرخانة همایش، ۴۹ چکیده، برای ارائه در روز همایش در سه محور سیاست، اقتصاد و فرهنگ به دو زبان انگلیسی و فارسی (۳ نشست فارسی و ۳ نشست انگلیسی) پذیرفته شد.»

این همایش نخستین همایشی است که با این موضوع در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. سخنرانان این همایش از ۱۴ کشور مختلف حضور داشتند: ایران، آلمان، امریکا، اندونزی، انگلستان، بنگلادش، توگو، روسیه، ژاپن، چین، فرانسه، کرة جنوبی، هند، و ویتنام. این همایش به‌طور مجازی و به‌صورت دو نشست فارسی و انگلیسی موازی برگزار شد.

دکتر رسولی‌نژاد کرونا را عاملی برونزا و در قامت شوک خطاب کرد که تمامی کشورهای جهان را با شدتی متفاوت متأثر از خود ساخت و نظام حاکم بر تمامی جنبه‌های زندگی بشری را برهم‌زد و این تأثیر در دوران پساکرونا نیز حفظ خواهد شد. وی در خصوص اهمیت این همایش گفت: «دوران پساکرونا حال و آینده‌ای است نامشخص و با ابعادی پیچیده. هدف از این بستر گفتمان‌سازی علمی، کمک به شفاف‌سازی آثار همه‌گیری کرونا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی و کاهش مخاطرات ناشی از آن است برای رسیدن به آینده‌ای با مخاطرات کمتر. به‌همین منظور مطالعات باید مسئله‌محور و با رویکرد عالمانه و دارای نتایج راهبردی و کاربردی برای کشورمان ایران و سایر کشورها دنبال شود. امید است با اتحاد جدید بین‌المللی بتوان این شوک برونزا را به عاملی کنترل‌شده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدل کرد.»

سخنران افتتاحیة این همایش دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان و استاد دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، بودند. فیلم افتتاحیه در آدرس زیر در آپارات در دسترس علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/S4zF0

در مراسم اختتامیه نیز دو سخنران کلیدی، استاد دکتر محمدرضا فرزانگان، از دانشگاه ماربورگ آلمان، و استاد دکتر ای‌کی جونگ یونگ، از دانشگاه هالیم کرة جنوبی، سخنرانی کردند. دکتر شاهو صبار، دبیر اجرایی همایش، نیز در خاتمة همایش به جمع‌بندی آن پرداخت. فیلم اختتامیه در آدرس زیر در آپارات در دسترس علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/tEbGp

این همایش با حمایت انجمن ایرانی مطالعات جهان، و انجمن ژئوپلتیک ایران برگزار شد.

دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان و رئیس همایش، ضمن عرض خیرمقدم به اساتید، اندیشمندان و پژوهشگران حاضر، این همایش را چهارمین همایش بین‌المللی دانشکدة مطالعات جهان در شش ماه گذشته عنوان کرد. همایش مطالعات چین، همایش صلح و حل منازعه، و همایش مطالعات ایران معاصر سه همایش برگزارشدة پیشین دانشکده بوده است. به‌گفتة وی، سه همایش پیشین به‌طور مجازی برگزار شد و در نظر بود این همایش به‌طور تلفیقی (حضور و مجازی) برگزار شود که به‌دلیل همه‌گیری اُمیکرون میسر نشد و به‌طور برخط اجرا می‌شود.

دکتر سمیعی گفت: «همه‌گیری کرونا نشان داد که تا چه میزان بحث جهانی‌شدن جدی است و رویدادها دیگر به مرزوبوم محدود نمی‌شود و جهان را تحت تأثیر خود می‌گیرد.» شاهد مثال وی نیز مسائل محیط‌زیستی و بارزتر از همه مسئلة همه‌گیری کووید ۱۹ بود. و ادامه داد: «این ویروس بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها را تغییر داد و این همایش نیز با موضوع بررسی این تغییرات برگزار می‌شود.»

رئیس همایش، همه‌گیری این ویروس را از دو منظر طرح کرد: یکی ابعاد جهانی همه‌گیری آن، و دوم تقویت محلی‌شدن و بومی‌شدن. از منظر دوم، کشورهای مختلف هریک به اقتضای خود به مواجهه با این پدیده پرداختند. وی افزود: «در رویکردی دیالکتیک، پاسخ‌های جهانی و بومی به بحران‌های جهانی و منطقه‌ای متفاوت است. نقش دولت‌های ملی که پنداشته‌ می‌شد در جهانی‌شدن کم‌رنگ خواهد شد، کاملاً پررنگ شد و دولت‌ها، به‌واسطة مسئولیت‌های مهم سیاسی و اجتماعی خود در ادارة کشورهای خود نشان دادند که برخورد دولتی قوی با بحران تا چه میزان با دولتی ضعفی تفاوت دارد.»

رئیس دانشکده مطالعات جهان بحران‌ها را پدیده‌های شومی دانست که نظام‌ها را برهم‌می‌زند، اما امکان ارزیابی مناسب نظام‌ها را مهیا می‌سازد. وی گفت: «پدیدة کرونا در عین حال که غم و فشار بسیاری را بر افراد وارد کرد و بیش از ۶ میلیون انسان بر اثر ابتلا به آن از دنیا رفته‌اند، بسیاری از نقاط ضعف و قوت‌ها را در جوامع مختلف نمایان ساخت.» توان برگزاری همایش‌های بین‌المللی به‌طور برخط با رفع مشکلاتی نظیر رفت‌وآمد و اسکان سخنرانان داخلی و خارجی، شاهد مثال این گفتة دکتر سمیعی بود که تا پیش از همه‌گیری کرونا چندان محلی از اعراب نداشت. نهضت جایگاه طب سنتی در مقابل طب امروزی، مثال دیگر دکتر سمیعی در این زمینه بود و شیوع کرونا رعایت مرزها و حدود هریک را شفاف‌تر کرد. در مواجهه با مسئلة واکسن، فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه و پیشگیری‌ها نیز واقعیت‌های طب سنتی و امروزی آشکارتر شد. به‌گفتة وی، این امر در درازمدت به شناخت ابعاد هریک در جوامع بشری کمک خواهد کرد.

نمایان‌شدن ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان در مواجهه با بحران کرونا و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و واردات و صادرات کشور شاهد مثال دیگر دکتر سمیعی در تبلور قوت‌ها و فرصت‌ها در عرصة بحران‌ها بود.

پایان‌بخش سخنان رئیس دانشکدة مطالعات جهان، بررسی تحولات جهانی و بازنگری در جریان‌های جهانی بود. وی گفت: «برای مقابله با همه‌گیری‌ای مانند کرونا، بحث سرمایه‌های اجتماعی- با سه شاخصة مهم شبکه‌ها، هنجارهای مشترک و اعتماد- اهمیت بسیاری دارد. این مهم در چین فعالانه بروز یافت و راهکارهای دولت از جمله استفاده از ماسک، رعایت قرنطینه و حکمرانی قوانین و مقررات، به‌واسطة اعتماد به دولت و ساختار قوی بروکراسی، بسیار متفاوت با امریکا خود را نشان داد. امریکا بیشترین آمار کشته‌شدگان را از ابتلا به ویروس کرونا داراست. در حالی که در چین، علی‌رغم تعداد زیاد کشته‌شدگان در روزهای اول همه‌گیری، اکنون کاملاً تحت کنترل و رفع‌شده محسوب می‌شود. در امریکا، به‌دلیل تحمیل‌های نظام سرمایه‌داری، نظام درمانی به‌سمت خصوصی‌شدن درحال حرکت بود، و نشان داد در زمان‌های بحرانی فاقد کارآمدی است.»

دکتر سمیعی در جمع‌بندی سخنان گفت: «افکار ما دانشگاهیان، پژوهشگران، متفکران و اندیشمندان در برنامه‌ریزی جوامع باید در جهت غنی‌ترکردن و بهترکردن برنامه‌ها و رفع مشکلات باشد و با چشمانی باز این مسائل را رصد کنیم. این امر فلسفة برگزاری این همایش بوده است.» وی ابراز امیدواری کرد این همایش و مباحث مطرح در آن گامی باشد برای یافتن نقاط قوت‌ها و ضعف‌های نمایان‌شده با بروز کرونا، و عبور از این بحران عالم‌گیر و تبدیل آن به فرصت برای خود و برای جامعة بشری.

استاد دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، سخنران کلیدی مراسم افتتاحیة این همایش بود. دکتر عاملی با اشاره به دامنة مجهولات موجود دربارة کرونا، با وجود گذشت بیش از دو سال از پیدایش همه‌گیری، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سبک زندگی، آموزشی و روابط اجتماعی ناشی از آن را مواردی برشمرد که جای تأمل جدی دارد.

دکتر عاملی با اشاره به آمار بیش از ۶ میلیون نفر کشته در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کووید ۱۹، و آمار ثبت‌شدة مبتلایان به ۴۱۵ میلیون نفر، سخنان خود را با ذکر چهار نکتة کلیدی و در چهار محور پیامدهای فرهنگی و اجتماعی پی‌گرفت.

تشدیدکنندة انتقال زندگی به فضای مجازی، بازگشت انسان به فطرت خود، تغییر معادلات و سبک زندگی، و ظهور مسائل اجتماعی جدید چهار نکتة کلیدی سخنان دبیر شورای انقلاب فرهنگی بود. وی با بیان اینکه کرونا تابع نظام اقتصادی و پیشرفتگی یا در حال توسعه‌بودن یا ضعیف‌بودن کشورها نیست، افزود: «بیشترین تعداد کشته‌شدگان کرونا متعلق به امریکاست که از مرز ۱ میلیون نفر در حال عبور است و ۱۸ درصد کشته‌شدگان کرونا در جهان را شامل می‌شود. آمار سایر کشورهای پیشرفته نیز چشمگیر است.»

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی، در نخستین نکتة کلیدی و عمومی، به تبیین عامل تشدیدکنندة انتقال زندگی به فضای مجازی پرداخت و چنین ادامه داد: «هم کار و شغل و هم تمامی امور مرتبط با فضای زندگی با روندی نمایی به فضای مجازی منتقل شد، ازجمله خرید، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات خانوادگی، و آموزش. در بستر کرونا و به اقتضای این زندگی جدید، فراجهان (متاورس)، به‌منزلة ضرورت زندگی، شکل گرفت و تلاش شد فضای دوم به فضای اول نزدیک شود: حسِ بودن در جهانی دیگر کم شود. در نتیجه زندگی‌ها مجازی‌تر شد و حجم پهنای باند و تعداد کاربران اینترنت افزایش یافت.»

بازگشت انسان به فطرت و حرکت به‌سمت زندگی طبیعی، نکتة دوم سخنان دبیر شورای انقلاب فرهنگی بود و افزود: «عوامل متعددی زندگی انسان را با تغییر مسیر همراه می‌سازد، اما فرد با مواجهه با مشکل، سرخوردگی، بیماری یا موارد غیرطبیعی، بر پایة مهندسی بافت، به زندگی طبیعی خود بازمی‌گردد.» شاهد مثال خود را با یادداری بر زمین نشستن بیش از۴۰ هزار هواپیما در سراسر جهان با شروع همه‌گیری کرونا، و توقف سیستم حمل‌ونقل منطقه‌ای و جهانی، بیان داشت که کمبود سوخت، مواد غذایی و مایحتاج زندگی، کاهش درآمد، رشد تورم و تعطیلی مشاغل را به‌همراه داشت. با روند رو به ضعیف‌شدن این ویروس، رو به طبیعی‌شدن روند زندگی و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و از سرگیری فعالیت مشاغل تعطیل‌شده در حال انجام است.

نکتة سوم سخنان دکتر عاملی، تغییر سبک زندگی و باقی‌بودن آثار آن و شکل‌گیری الگوهای جدید بود. کاهش ارتباطات در نظام خویشاوندی و افزایش گرایش به دورکاری شاهد مثال این نکته بود که در ادامه و در محورهای سخنان خود بیشتر به بررسی آن پرداخت.

منشأ ظهور مسائل اجتماعی جدید، چه در ظرفیت‌های سرمایه‌های اجتماعی جدید و چه در حوزة علایق فرهنگی و اجتماعی نکتة چهارم سخنان این استاد علوم ارتباطات بود. فضای دوم باعث شد باهم‌بودگی‌های صنفی و شغلی و در حوزة علایق فرهنگی و اجتماعی شکل گیرد، که در کنار آن آسیب‌های اجتماعی نیز شکل گرفت، نظیر افزایش آمار طلاق و خشونت خانگی.

دکتر عاملی پس از بیان این چهار نکتة کلیدی و عمومی به‌دنبال همه‌گیر ویروس کرونا، وارد محورهای سخنان خود شد.

وی در محور نخست، به بررسی پیامدهای کرونا در نظام خانوادگی و اجتماعی پرداخت. فرصت‌های به‌وجودآمده را چنین برشمرد: تقویت روابط خُرد اجتماعی (باهم‌بودن والدین و فرزندان در تمام مدت شبانه‌روز در کنار هم، افزایش نقش والدین در نگهداری و آموزش فرزندان و تقبل نقش مدرسه)، افزایش مسئولیت‌پذیری اعضای خانواده نسبت به هم و به خانه و خانواده (درست مانند هم‌بستگی اجتماعی در زمان جنگ و وقایع ناگوار)، و مستحکم‌ترشدن پیوندهای روانی و عاطفی خانواده (طبق آمار Pure، از هر ۱۰ نفر در امریکا، ۴ نفر استحکام پیوندهای خانوادگی را اعلام داشته‌اند).

دکتر عاملی پیامدهای منفی کرونا را بر نظام خانوادگی و اجتماعی چنین برشمرد: کاهش معیشت خانوارها به‌خصوص در دهک‌های پایین و افراد بدون حقوق ثابت؛ افزایش احساس فقر و درماندگی؛ پدیدة سوگ ابرازنشده (به‌خصوص به‌دلیل عدم‌امکان برگزاری مراسم سوگواری و تخلیة احساسات)؛ ازهم‌پاشیدگی خانواده (افزایش آمار طلاق که در برخی کشورها به ۲۰ درصد آن هم در میان زوج‌هایی که پنج ماه از ازدواج آنان گذشته بود، و در امریکا به ۳۴ درصد رسید، در سال ۲۰۲۰ در ایتالیا به ۶۰ درصد رسید)؛ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، بنا به گزارش زنان سازمان ملل از ۱۳ کشور دنیا، افزایش خشونت خانگی و التهابات روحی و روانی (افزایش تماس با خطوط تلفن اضطراری، ۳۵ درصد در انگلستان، ۳۳ درصد در سنگاپور، افزایش سه برابری تماس همسران با بخش مشاورة بهزیستی در ایران)؛ کم‌شدن روابط خویشاوندی؛ تشدید چالش‌های خانواده‌های هسته‌ای و عدم‌ارتباط با خانوادة گسترده؛ تشدید ۳۰ درصدی مشکلات خانواده‌های دارای تک‌سرپرست (در ۸۷ درصد این خانواده‌ها، سرپرست مادران هستند)؛ تأخیر ۳۰ درصدی در ازدواج؛ و تأخیر ۲۴ درصدی در فرزندآوری.

دکتر عاملی دین و ایمان دینی قوی را تصحیح‌کننده و تأمین‌کنندة ارزش‌های زندگی دانست که افراد را حتی در شرایط دشوار، به‌سمت زندگی متعالی سوق می‌دهد. وی مسئولیت نظام سلامت جامعه، رسانه‌های ملی، و نظام حکمرانی در توجه به بسته‌های حمایتی و دادن مشاوره‌های دینی را نیز یادآور شد.

در محور دوم، به بررسی پیامدهای کرونا بر روابط انسانی پرداخت. با توجه به ماهیت اجتماعی انسان، حضور در مناجات‌ها و مراسم‌های جمعی در مساجد و مراسم‌های شادی و خانوادگی تسلی‌بخش انسان است، درحالی‌که در شرایط همه‌گیری کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی، و بروز تهدید جدی انزوای اجتماعی به‌دنبال ازدست‌دادن ارتباط اجتماعی پیشین، تمامی این موارد ناممکن شد و بیماری‌های روحی و روانی شدت گرفت. زدن ماسک، استفاده از مواد ضدعفونی، و بسته‌بندی قواعد جدید زندگی اجتماعی شد. گسترش ارتباطات مجازی یکی از جنبه‌های مهمی بود که در این دوره در روابط انسانی شکل گرفت تا مانع از انزوای اجتماعی بزرگی شود. البته، این ارتباطات هنجارشکنی‌های بزرگ و خطرناکی را نیز شکل داد.

پیامدهای کرونا بر مشاغل محور سوم سخنان دکتر عاملی بود. کاهش توجه افراد در دورکاری و کاهش بهره‌وری، امکان افزایش رصد عدم‌انجام کار یا انجام آن، افزایش مسئولیت‌پذیری، افزایش تنبلی یا بی‌عاری در حین کار، احساس لنگرانداختن روحی و روانی در محیط مجازی، و افزایش تمایل به دورکاری، ظهور مشاغل جدید و خاص نظیر توزیع نیازهای خانوارها توسط پیک یا شرکت‌های بزرگ و خدمات سلامت در شرایط قرنطینه، رونق‌گرفتن برخی مشاغل و از رونق‌افتادن مشاغل دیگر، سهولت برگزاری برخی رویدادها (نظیر برگزاری همایش‌های مجازی به‌جای حضوری، دوره‌های آموزشی مجازی و مهارت‌آموزی، و زبان‌آموزی)، و تغییر مهارت‌های شغلی مواردی بود که وی برشمرد و افزود: «به‌نظر می‌رسد با تغییر نگرش به کار و شغل و اولویت‌ها مواجه شده‌ایم. برقراری توازن میان کار و زندگی به‌خصوص دربارة مشاغل پردامنه اهمیت یافت و دورکاری این تعادل را میسر کرد. در سال ۲۰۲۰، گرایش به دورکاری افزایش ۶۰ درصدی داشته است. در سال اول فاصله‌گذاری اجتماعی، تمایل به دورکاری ۳۶ درصد افزایش یافت و امروز به ۴۴ درصد رسیده است.» دکتر عاملی انجام پژوهش‌های اجتماعی برای بررسی افزایش این تمایل را ضروری دانست.

تأثیر کرونا بر آموزش و تعلیم و تربیت محور چهارمی بود که دکتر عاملی به تبیین آن با ذکر این موارد پرداخت: کاهش تحصیل در مقطع دیپلم و مقاطع پایین‌تر، کاهش ۲۵ درصدی در مقطع دکتری و افزایش در مقاطع میانه، افت کیفیت آموزش، افزایش جعل و تقلب و استفاده از فناوری‌های رصد حرکت چشم، ازدست‌رفتن آرمان‌ها و آرزوهای جوانان برای حضور در محیط دانشگاهی، بحران نگهداری و آموزش فرزندان در خانه، استفادة تمامی اعضای خانواده به‌طور هم‌زمان از فضای مجازی و تداخل‌ها و پهنای باند ضعیف.

نکتة پایانی سخنان دکتر عاملی تأکید بر ورود به دورة جدید زندگی به‌دلیل این بیماری فراگیر بود و افزود: «این سبک زندگی جدیدی است که به ما تحمیل شده است. لازم است نگاهی جامع‌نگر به شرایط جدید داشت، به‌طوری که سلامت و تعالی فرد، جامعه، انسان و خانواده تأمین شود. این امر در پیوند با خدای متعال و مسئولیت‌پذیری نهادهای فرهنگی و نهادهای دینی همچنین نهادهای مرتبط با سلامت روحی، روانی و اجتماعی جامعه تقویت شود.»

با حضور جناب دکتر سمیعی، رئیس همایش و رئیس دانشکدة مطالعات جهان، دکتر احسان رسولی‌نژاد، دبیر علمی همایش، و دکتر شاهو صبار، دبیر اجرایی همایش، از گروه اجرایی این همایش خانم‌ها مهندس سمانه شفیعی، اعظم فرهنگیان، زهرا حسنی، و زهرا جلال‌زاده، و آقایان علیرضا کهن‌خاکی، رضا شجاعی، فیض‌الله محمودی، حسن ابراهیمی، و عرفان عظیمی در روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تقدیر و تشکر شد.

این همایش در ۳ نشست فارسی و ۳ نشست انگلیسی به صورت موازی برگزار شد.

Session (2): English

Subject: Economics

۰۹:۴۵-۱۲:۱۵ (Iran)/ 06:15- 08:45 (GMT)

Chair:

Dr Farhad TaghizadehHesary

Speakers and Topics:

·         Economic policies to make small and medium-sized enterprises survive in the wake of Covid-19 and beyond/ Farhad Taghizadeh-Hesary (Tokai University, Japan)

·         Impact of Covid-19 on Iranian oil vis-à-vis OPEC: Looking for its consequences on global economy/ Sima Baidya (Jawaharlal University, India)

·         Covid-19 and energy trade integration in GCC/ Ehsan Rasoulinezhad (University of Tehran, Iran) Inna Kirilkina (Russia), Jinsok Sung (Russia, Hallym University of Graduate Studies, South Korea)

·         Russia and Iran in the processes of regional and bilateral liberalization of trade/ Vladimir Sherov-Ignatev (State University of Saint Petersburg, Russia)

·         The impact of Covid-19 on social innovation/ Babak Ziyae, Hadi Jarghooiyan (University of Tehran, Iran)

·         Indonesia-Iran bilateral relations: Strengthening cooperation in pursuing international peace and stability/ Hendru Manurung, Teuku Rezasyah, Arry Bainus, Rusadi Kantaprawira (Padjadjaran University, Indonesia)

نشست (۱): به زبان فارسي

محور نشست: اقتصاد

 

ساعت ۰۹:۴۵ – ۱۲:۱۵

رئيس نشست:

دکتر احسان رسولی‌نژاد

سخنرانان و عناوين مقالات:

·         پلتفرم‌های مزرعه تا سفرة ایران در گذر از چالش کووید ۱۹/ سید جابر علویون، ندا عبدالوند (دانشگاه الزهرا)

·         تأثیر همه‌گیری کووید ۱۹ بر بهره‌وری نیروی کار: رهیافت GMM / نیلوفر مرادحاصل (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، میرسعید کاظمپور (دانشگاه تهران)

·         تأثیر کووید ۱۹ بر روابط قراردادی در حوزة تجارت بین‌المللی/ محمدتقی رفیعی (دانشگاه تهران)

·         نقش شرکت‌های بین‌المللی در مواجهه با همه‌گیری کووید ۱۹ با رویکرد کارآفرینی فناورانه/ ابوالقاسم عربیون، مهدی آزاد (دانشگاه تهران)

·         عملکرد دانشجویان در امتحانات مجازی در دوران همه‌گیری کووید ۱۹/ فرزاد جعفری‌اقدم، علی جدیدزاده، سیدمهدی ناجی‌اصفهانی (دانشگاه تهران)

·         کرونا و تحولات اقتصاد سیاسی فدراسیون روسیه/ پریسا صبری (دانشگاه تهران)

·         تأثیر اقتصادی جهانی کووید ۱۹/ سمیرا علیخانی، ایرینا پترونا خومینیچ (دانشگاه پلخانوف روسیه)

·         نقش بحران اقتصادی بر تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مردم در دوران کرونا/ داود مردادی، فهیمه نظری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی)

·                  سیاست‌های کشور ژاپن علیه بیماری کرونا با تأکید بر شاخص‌های جمعیتی/ ناهید پوررستمی، مژگان لورکلانتری، رقیه رهبری‌فرد (دانشگاه تهران)

Session (4): English

Subject: Politics

۱۲:۳۰-۱۵:۰۰ (Iran)/ 9:00- 11:30  (GMT)

Chair:

Dr. Zeinab Ghasemi Tari

 

Speakers and Topics:

·                  Not like US: The Covid-19 and racialization of the pandemic politics / Zeinab Ghasemi Tari (University of Tehran, Iran)

·                 Impact of the outbreak of Covid-19 on democratization process in Latin America / Elaheh Nourigholamizadeh (University of Tehran, Iran)

·         Concurrence of Covid-19 & Brexit on Britain’s economy under the light of neo-functionalist constructivism / Abdol Ali Ghavam. Talieh Sakhamanesh (Shahid Beheshti University, Iran)

·                 Human Rights violations following the escalation of security-oriented criminal policy under the pretext of preventing the Covid-19 pandemic / Mahdi Khaghani Esfahani (Center for Research and Development in Humanities, Iran)

·                 Covid-19’s impact on racial equality in the United States of America: An Asian American case study / Mohammad Reza Nasirpour Golkhoran (University of Tehran, Iran)

·         Covid-19, scientific specialty and political leadership: The impacts of Coronavirus disease on the paradigms of decision-making of world-powers / Sajjad Ahmadian (University of Tehran, Iran), Mohsen Ahmadpour (Naja’s Center for Police Sciences and Social Studies, Iran)

·                 Liberalism and the Covid-19 pandemic in international relations: In Praise of a Fear / Mohammad Reza Saeid Abadi, Sam Mohammadpour (University of Tehran, Iran)

نشست (۳): به زبان فارسی

محور نشست: سیاست

ساعت ۱۲:۳۰ – ۱۵:۰۰

رئيس نشست:

دكتر رکسانا نیکنامی

 

سخنرانان و عناوين مقالات:

·         دولت الکترونیک سنگاپور و استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با کووید ۱۹/ بهاره سازمند (دانشگاه تهران)

·         همه‌گیری کووید ۱۹ و تأثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا/ رکسانا نیکنامی (دانشگاه تهران)

·         تأثیرات سیاسی و اقتصادی ویروس کرونا بر سیاست‌ورزی کشورها؛ مطالعة موردی چین/ مهرداد عله‌پور (دانشگاه گیلان)، وحید قربانی (دانشگاه شهید بهشتی)

·         تأثیر سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت بر مدیریت همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای موردی در ایران/ رسول افضلی، سحرالسادات موسوی‌نسب‌رابری (دانشگاه تهران)

·         حق مالکیت فکری در عصر کرونایی و پساکرونایی/ زهرا شاکری (دانشگاه تهران)

·         بررسی اعتماد عمومی به عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا/ اسماعیل شیرعلی (دانشگاه ولایت)

·                 بحران همه‌گیری کووید ۱۹ و پژوهش‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران؛ مطالعه‌ای مروری/ محمد ربیعی کهندانی (دانشگاه تهران)

 Session (6): English

Subject: Culture

۱۵:۱۵-۱۷:۴۵ (Iran)/ 11:45- 14:15 (GMT)

Chair:

Dr Shahoo Sabar

Speakers and Topics:

·         Islamic legal production in the pandemic: A survey of global Fatwas on Covid-19 / Emily Jane O’Dell  (Sichuan University, China)

·         Covid-19, rigorous restrictions or wrong decisions / B. Shabani (University of Montpellier, France), N. Wise (Arizona State University, USA), A.Nazifi (University of Birmingham, England)

·         The complicated state-religion relationship in Israel: An illustrative case study of the Israeli Government’s pandemic policy regarding the Hasidic Community / Elham Kadkhodaee (University of Tehran, Iran)

·         Lemon Juice, Cow’s Urine, Butter, Herbs or Spices as “Magical Bullets” in defeating and as remedy for Covid-19! Popularity of Traditional Medicine in the Indian Subcontinent / Parisa Ehteshamnia, Maziar Mozaffari Falarti (University of Tehran, Iran)

·         An anthropological perspective on the lived experience of Afghan displacement in Iran / Mona Momeni (University of Münster, Germany)

·         Iranian modernity in Indian imagination; A study on audience reception and perception of Iranian films in Covid-19 pandemic / Chempayil, Najmunneesa (National Urdu University Hyderabad India)

·         Analysing the Matthew Effect in e-learning during Covid-19: Insights from India / Chinmayee Mishra, Navaneeta Rath (Utkal University, Odisha, India)

·         Morality vs. Benefit in dealing with Covid-19 in era of Global Village / Seyed Sadrodin Moosavi Jashni (University of Tehran, Iran)

نشست (۵): به زبان فارسی

محور نشست:

فرهنگ

ساعت ۱۵:۱۵ –  ۱۷:۴۵

رئيس نشست:

دكتر الهه کریمی‌ریابی

سخنرانان و عناوين مقالات:

·         الگوهای تأثیرگذار بر گرایش مردم به اطلاعات نادرست دربارة کرونا؛ مطالعة ایران، روسیه و آلمان/ الهه کریمی‌ریابی، شاهو صبار، سعید محمدی، کِوِن گلوکنر (دانشگاه تهران)

·         مبانی حقوقی واکسینه‌کردن اجباری در دورة فراگیری کووید ۱۹ / شایان اکبری (دانشگاه تهران)، مهرنوش نجفی‌راغب (دانشگاه پواتیه، فرانسه)

·         زنانه و دیجیتالی‌شدن سفر ایرانیان در دوران عسرت؛ مردم‌نگاری دیجیتال سفر در همه‌گیری ویروس کرونا / علی خانمحمدی، لادن حداد (دانشگاه علامه طباطبایی)

·         نقش روحانیت با استفاده از سرمایة اجتماعی در مهار همه‌گیری کرونا در ایران/ محمد سمیعی، الهه فرحی (دانشگاه تهران)

·         نظام آموزشی در منطقة امریکای لاتین در دوران کووید ۱۹ / مریم حق‌روستا (دانشگاه تهران)

·         چالش کرونایی یهودیان حریدی در اسرائیل؛ از مذهب تا سیاست / محمد اصغری (دانشگاه امام صادق)، سیدهادی برهانی (دانشگاه تهران)

·         بررسی تحولات آموزشی در عصر پساکرونا / مهرداد نوابخش (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات)، عیسی خواجونداحمدی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی)

·         تغییر در الگوی روابط اجتماعی دانشجویان در دورة کرونا / فاطمه جلالی (دانشگاه علامه طباطبایی)