کارکنان

ادارة آموزش و تحصیلات تکمیلی

زهرا شيخائي

زهرا شيخائي

کارشناس آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۹
رایانامه: sheykhaee@ut.ac.ir

سكينه سلگي

سكينه سلگي

کارشناس آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۰۷
رایانامه: ssolgi@ut.ac.ir

زهرا بويري ده شيخ

زهرا بويري ده شيخ

مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۹

افشین نسیمی

افشین نسیمی

رئیس ادارة آموزش

مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۸
رایانامه: anasimi@ut.ac.ir

شیرخدا عسگري

شیرخدا عسگري

کارشناس آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۷۰
رایانامه: shasgari@ut.ac.ir

امور  اداری

علی جاندوست

کارشناس ناظر

تلفن: ۹۳۱۲ ۶۱۱۱

رایانامه: jandoost@ut.ac.ir

نادر احمدی

کارشناس امور اداری و رفاهی، کارپرداز، و مسئول ثبت نامه ها

تلفن: ۹۳۰۰ ۶۱۱۱

رایانامه:

حسن غایبی

رئیس امور اداری

تلفن: ۹۳۱۹ ۶۱۱۱

رایانامه:

ادارة پژوهش

عليرضا كهن خاكي

عليرضا كهن خاكي

رئیس اداره امور پژوهشی

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۸
رایانامه: a.kohankhaki@ut.ac.ir

امور دانشجویی و فرهنگی

عماد عربشاهي همداني

عماد عربشاهي همداني

رئیس امور دانشجویي و فرهنگي

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۰۱
رایانامه: eah_arabshahi@ut.ac.ir

امور  رایانه

سمانه شفيعي

سمانه شفيعي

رئیس مركز خدمات رايانه اي

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۵۸
رایانامه: sshafiee@ut.ac.ir

تأسیسات

علي محمودي

علي محمودي

تأسيسات

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۵۷

حراست

امیر خزائی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

حمیدرضا کوهی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

محمد جلوخانی نیارکی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

حسابداری

سمیه کریم پور

کارشناس حسابداری

تلفن: ۹۲۵۹ ۶۱۱۱

رایانامه: s_karimpoor@ut.ac.ir

هرمز روشن روش

هرمز روشن روش

رئیس حسابداری

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۵۹
رایانامه: hroshan@ut.ac.ir

خدمات

حجت اله علياري

حجت اله علياري

خدمات

تلفن : ۶۱۱۱۹۲۶۰

رضا بيات

رضا بيات

خدمات

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۰

مير جواد احمدزاده

مير جواد احمدزاده

خدمات

تلفن : ۶۱۱۱۹۲۶۰

رضا شجاعي

رضا شجاعي

سمعي و بصري، و امین اموال

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۸۴
رایانامه: rshojai@ut.ac.ir

فيض اله محمودي

فيض اله محمودي

خدمات

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۰

دبیرخانة انجمن ایرانی مطالعات جهان

فرناز نوري

فرناز نوري

کارشناس انجمن و فصلنامه World Sociopolitical Studies

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۸۵

روابط بین المللی و عمومی

زهرا جلال زاده

کارشناس مسئول روابط بین المللی و عمومی

رایانامه: zahrajalalzade@ut.ac.ir

تلفن مستقیم: ۸۸۶۳۰۸۶۲

داخلی: ۹۲۸۹

کارشناسان گروه ها

فاطمه رضایی

کارشناس گروه مطالعات ایران

تلفن: ۹۲۸۳ ۶۱۱۱

رایانامه: is.fws@ut.ac.ir

قدرت اله ذاكري

قدرت اله ذاكري

کارشناس گروه مطالعات ژاپن

تلفن: ۶۱۱۹۲۶۳
رایانامه: zakerigh@ut.ac.ir

کتابخانه

رامين سليمي يكتا

رامين سليمي يكتا

کارشناس مسئول كتابخانه

مدرک تحصیلی :كارشناسی ارشد
تلفن تماس : ۶۱۱۱۹۳۲۴
رایانامه: rsalimi@ut.ac.ir

حميرا پورحيدر بروجني

حميرا پورحيدر بروجني

کارشناس مسئول کتابدار كتابخانه

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۲۴
رایانامه: poorheidar@ut.ac.ir

فریبا افکاری

فریبا افکاری

رئیس کتابخانه

مدرک تحصیلی: دکتری
تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۰
رایانامه: fafkari@ut.ac.ir

مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی

زهرا بويري ده شيخ

زهرا بويري ده شيخ

کارشناس مركز پژوهشي سياست هاي فضاي مجازي

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۹

مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

سارا شریفی

کارشناس مؤسسه

تلفن: ۸۸۰۱۱۴۴۲، ۶۱۱۱۹۳۰۳

رایانامه: inaes@ut.ac.ir

فرانك توحيدي

فرانك توحيدي

معاون مركز مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۰۴
رایانامه: ftohidi@ut.ac.ir

Watch Dragon ball super