کارکنان

ادارة آموزش و تحصیلات تکمیلی

شیرخدا عسگري

شیرخدا عسگري

کارشناس آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۷۰
رایانامه: shasgari@ut.ac.ir

زهرا شیخایی

کارشناس اداره آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۹
رایانامه: sheykhaee@ut.ac.ir

زهرا بویری ده شیخ

مسئول دفتر معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۹

رایانامه:

zbovairi@yahoo.com

افشین نسیمی

رئیس اداره آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۸
رایانامه: anasimi@ut.ac.ir

محمد معطری

کارشناس آموزش

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۰۷
رایانامه: m.moatari@ut.ac.ir

امور  اداری

فیض الله محمودی

کارپرداز

تلفن: ۹۳۰۰ ۶۱۱۱

رضا شجاعی

امین اموال و امور سمعی و بصری

تلفن: ۹۲۸۴ ۶۱۱۱

رایانامه: rshojai@ut.ac.ir

علی جاندوست

کارشناس ناظر

تلفن: ۹۳۱۲ ۶۱۱۱

رایانامه: jandoost@ut.ac.ir

حسن غایبی

رئیس امور اداری

تلفن: ۹۳۱۹ ۶۱۱۱

رایانامه:

ادارة پژوهش

عليرضا كهن خاكي

عليرضا كهن خاكي

رئیس اداره امور پژوهشی

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۸
رایانامه: a.kohankhaki@ut.ac.ir

امور دانشجویی و فرهنگی

عماد عربشاهي همداني

عماد عربشاهي همداني

رئیس امور دانشجویي و فرهنگي

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۰۱
۸۸۶۳۱۳۵۸
رایانامه: eah_arabshahi@ut.ac.ir

امور  رایانه

سمانه شفيعي

سمانه شفيعي

رئیس مركز خدمات رايانه اي

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۵۸
رایانامه: sshafiee@ut.ac.ir

تأسیسات

مجتبی برازنده

تلفن ۹۲۵۷ ۶۱۱۱

حراست

مهیار همتی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

رضا الماسی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

عباس آگاهی

تلفن: ۹۲۵۶ ۶۱۱۱

حسابداری

سمیه کریم پور

کارشناس مسئول حسابداری

تلفن: ۹۲۵۹ ۶۱۱۱

رایانامه: s_karimpoor@ut.ac.ir

حوزه ریاست

اعظم فرهنگیان

کارشناس مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۸۷

رایانامه: a_farhangian@ut.ac.ir

خدمات

صادق افشاریان

خدمات

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۰

رضا بيات

رضا بيات

خدمات

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۶۰

حجت اله علياري

حجت اله علياري

خدمات

تلفن : ۶۱۱۱۹۲۶۰

دبیرخانة انجمن ایرانی مطالعات جهان

فرناز نوري

فرناز نوري

کارشناس انجمن و فصلنامه World Sociopolitical Studies

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۸۵

روابط بین المللی و عمومی

زهرا جلال زاده

کارشناس مسئول تشریفات و امور بین الملل و روابط عمومی

رایانامه: zahrajalalzade@ut.ac.ir

تلفن مستقیم: ۸۸۶۳۰۸۶۲

داخلی: ۹۲۸۹

کارشناسان گروه ها

فاطمه رضایی

کارشناس گروه مطالعات ایران

تلفن: ۹۲۸۳ ۶۱۱۱

رایانامه: is.fws@ut.ac.ir

قدرت اله ذاكري

قدرت اله ذاكري

کارشناس گروه مطالعات ژاپن

تلفن: ۶۱۱۹۲۶۳
رایانامه: zakerigh@ut.ac.ir

کتابخانه

رامين سليمي يكتا

رامين سليمي يكتا

کارشناس مسئول كتابخانه

مدرک تحصیلی :كارشناسی ارشد
تلفن تماس : ۶۱۱۱۹۳۵۳
میز امانت ۶۱۱۱۹۳۵۳
رایانامه: rsalimi@ut.ac.ir

حميرا پورحيدر بروجني

حميرا پورحيدر بروجني

کارشناس مسئول کتابدار كتابخانه

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۵۳
رایانامه: poorheidar@ut.ac.ir

فریبا افکاری

فریبا افکاری

رئیس کتابخانه

مدرک تحصیلی: دکتری
تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۰
رایانامه: fafkari@ut.ac.ir

مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی

زهرا بويري ده شيخ

زهرا بويري ده شيخ

کارشناس مركز پژوهشي سياست هاي فضاي مجازي

تلفن: ۶۱۱۱۹۲۹۹

مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

دکتر زهره نصرت خوارزمی

معاون مؤسسه

تلفن: ۸۸۰۱۱۴۴۲، ۶۱۱۱۹۳۰۳

رایانامه: zkharazmi@ut.ac.ir

دکتر زینب قاسمی طاری

رئبس مؤسسه

تلفن: ۸۸۰۱۱۴۴۲، ۶۱۱۱۹۳۰۳

رایانامه: ghasemitari@ut.ac.ir

Watch Dragon ball super